ПРАВНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 2018-03-16T12:09:04+00:00

Правнo Известие – Общи условия за употреба

 1. ИНДИКАЦИОННИ ДАННИ. Съгласно задължението за информация, съдържащо се в член 10 от Закон 34/2002, от 11 юли, Услугите на информационното общество и електронната търговия, по-долу, следните данни на BULAND CONSULTING S.L. с CIF B87461141, регистрирано в Търговския регистър на Мадрид, том: 34302, Folio: 111, Регистрация: 1-ви лист: M-617082, със седалище в Calle Guzmán el Bueno 133 9ºD в Мадрид..
 2. ПОТРЕБИТЕЛИ: Достъп и / или използване на сайтовете на BULAND CONSULTING S.L. атрибутира състоянието на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който приема, от посочения достъп и / или употреба, Общите условия за употреба, изброени тук. Гореспоменатите условия ще се прилагат независимо от общите условия на договора, които в техния случай са задължителни..
 3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА: Уебсайта наBULAND CONSULTING S.L.предоставя достъп до множество информация, услуги, инструменти, програми или данни (наричани по-нататък „съдържанието“) в Интернет, принадлежащи на BULAND CONSULTING S.L., и до която ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да има достъп. ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема отговорност за поемането на Сайта..

Тази отговорност се простира до регистрацията, която е необходима за достъп до определени услуги или съдържание. В този регистър ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще отговаря за предоставянето на достоверна и законосъобразна информация. Вследствие на този регистър, на ПОТРЕБИТЕЛЯ може да му бъде предоставена парола, за която той ще отговаря, като се ангажира да се полага грижливо и поверително..

 1. ПОТРЕБИТЕЛЯ: се ангажира да използва правилно съдържанието и услугите (като чат услуги, дискусионни форуми или дискусионни групи) BULAND CONSULTING S.L. предлага чрез своя сайт и с указващ, но не ограничителен характер, да не ги използва за (i) извършване на незаконни дейности, незаконни или противоречащи на добросъвестност и обществения ред; (ii) разпространяване на съдържание или пропаганда на расистки, ксенофобски, порнографски-незаконни навици, застъпничество срещу тероризма или нападение срещу човешките права; (iii) причиняване на щети на физическите и логически системи на BULAND CONSULTING S.L., неговите доставчици или трети лица, въвеждане или разпространение на компютърни вируси или всякакви други физически или логически системи, които могат да причинят гореспоменатите щети; (iv) опитайте да получите достъп и, където е уместно, да използвате имейл акаунтите на други потребители и да променяте или манипулирате техните съобщения.

BULAND CONSULTING S.L. си запазва правото да оттегли всички коментари и приноси, които нарушават зачитането на достойнството на лицето, които са дискриминационни, ксенофобски, расистки, порнографски, които се опитват срещу младежта или детството, ред или обществена безопасност или, според тях, да бъдат подходящи за публикуване. Във всеки случай, BULAND CONSULTING S.L. няма да носи отговорност за изразените от потребителите мнения чрез форуми, чатове или други инструменти.

 1. ЗАЩИТА НА ДАННИ: BULAND CONSULTING S.L. спазва насоките на Органичния закон 15/1999 от 13 декември, Защита на личните данни, Кралски указ № 1720/2007 от 21 декември, който утвърждава Правилника за развитие на органичния закон и други правила, които са в сила по всяко време, и гарантира правилното използване и обработка на личните данни на потребителя. За целта, заедно с всяка форма на събиране на лични данни, в услугите, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска BULAND CONSULTING S.L., ще информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за съществуването и приемането на конкретните условия за третирането на техните данни във всеки отделен случай, като ги информира за отговорността на създаденото досие, адреса на отговорното лице, възможността да упражни правото си на достъп, поправка , анулиране или противопоставяне, целта на обработката и съобщенията за данни на трети страни, когато е уместно. по същия начин, BULAND CONSULTING S.L.че е в съответствие със Закон 34/2002 от 11 юли, Услугите на информационното общество и електронната търговия и ще поиска по всяко време вашето съгласие за обработката на Вашия имейл за търговски цели.
 2. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТBULAND CONSULTING S.L.в никакъв случай не носи отговорност за щети от какъвто и да е вид, които могат да причинят като пример: грешки или пропуски в съдържанието, липса на достъп до портала или предаване на вируси или злонамерени или опасни програми в съдържанието, въпреки след като са приели всички необходими технологични мерки, за да го избегнат.
 3. МОДИФИКАЦИИBULAND CONSULTING S.L.си запазва правото да извърши без предизвестие промените, които сметне за уместни на своя Сайт, като е в състояние да промени, изтрие или добави едновременно съдържанието и услугите, предоставяни чрез него, и начина, по който те са представени или разположени в него..
 4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА COOKIESBULAND CONSULTING S.L.Можете да използвате „бисквитките“, за да персонализирате и да направите възможно най-лесно навигацията до ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез вашия сайт. Бисквитките се свързват само с анонимни ПОТРЕБИТЕЛ и неговия компютър и не предоставят препратки, които позволяват да се извлекат лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да конфигурира браузъра ви, за да уведоми и отхвърли инсталирането на „бисквитки“, изпратени отBULAND CONSULTING S.L., без да се засяга възможността на ПОТРЕБИТЕЛЯ да получи достъп до Съдържанието.
 5. ЛИНКОВЕ: В случай, че сайтът предоставя връзки или хипервръзки към други интернет сайтове, BULAND CONSULTING S.L. няма да упражнява какъвто и да е вид контрол над посочените сайтове и съдържание. В никакъв случай няма да поеме отговорност за съдържанието на връзка, принадлежаща на уебсайт на трета страна, нито да гарантира техническата наличност, качеството, надеждността, точността, широчината, точността, валидността и конституционалността на всеки материал или информация, съдържаща се в някоя от тези хипервръзки или други интернет сайтове. Също така, включването на тези външни връзки няма да доведе до каквато и да е асоциация, сливане или участие със свързани лица..
 6. ПРАВО НА ИЗКЛЮЧВАНЕBULAND CONSULTING S.L.си запазва правото да откаже или да оттегли до своя Сайт и / или предлаганите услуги без предварително уведомление, по негово собствено искане или от трета страна, на тези потребители, които не спазват настоящите Общи условия за ползване.
 7. ОБЩИBULAND CONSULTING S.L.ще преследва нарушаването на тези условия, както и неправилното използване на Вашия Сайт, упражнявайки всички граждански и наказателни действия, които могат да съответстват по закон.
 8. МОДИФИКАЦИЯ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТBULAND CONSULTING S.L.Можете да променяте по всяко време условията, определени тук, надлежно публикувани, както се появяват тук. Валидността на горепосочените условия ще се основава на тяхната експозиция и ще бъде валидна, докато те бъдат модифицирани от други, надлежно публикувани.
 9. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ: Връзката между BULAND CONSULTING S.L. и ПОТРЕБИТЕЛЯ ще се ръководи от действащите испански разпоредби и всички противоречия ще бъдат представени пред съдилищата и съдилищата на град MADRID.

Декларация поверителност и защита на личните данни

 1. ПОЛИТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛСТВА.Тази декларация има за цел да информира потребителите за Общата политика за поверителност и защита на личните данни, последвана от BULAND CONSULTING S.L. Политиката за поверителност може да варира в зависимост от законовите изисквания или саморегулирането, затова се препоръчва на потребителите периодично да я посещават. То ще бъде приложимо в случай, че потребителите решат да попълнят формуляр, при който се събират лични данни, без да се засяга това, което е посочено в „клаузата за поверителност“, приложима за всеки конкретен формуляр.
 2. ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ.BULAND CONSULTING S.L. е напълно наясно с употребата и третирането на личните данни, които могат да се изискват или могат да бъдат получени от потребителите на нейните уеб страници, за да могат да управляват предлаганите услуги или да им изпращат търговски съобщения за продукти или услуги, от вашия интерес.
 3. ТАЙНА И СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ. BULAND CONSULTING S.L. се задължава да спазва задължението си за поверителност на личните данни и задължението да ги пази и ще предприеме необходимите технически и организационни мерки за гарантиране на сигурността на личните данни и избягване на тяхното изменение, загуба, лечение или неоторизиран достъп, като се вземе предвид състоянието на технологията, в съответствие с разпоредбите на РЛОПР. Въпреки това, BULAND CONSULTING S.L. не може да гарантира абсолютната неуязвимост на интернет мрежата и следователно нарушаването на данните чрез подправен достъп до тях от трети лица.
 4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА COOKIES. Уебсайтът наBULAND CONSULTING S.L.използва бисквитки „Бисквитката“ е малък текстов файл, който сървърът на уеб сайта поставя на твърдия диск на компютъра на потребителя, за да събира статистически данни за навигацията му на сайта и да разрешава показването на рекламно съдържание. Те не съдържат лични данни. Потребителят може да конфигурира браузъра си, за да приеме или отхвърли инсталирането на „бисквитки“ или да ги изтрие, след като приключи с разглеждането на уебсайта. Въпреки това, BULAND CONSULTING S.L. съветва и оценява, че приемането на бисквитки се активира, за да се получат по-точни данни за подобряване на съдържанието и адаптиране към предпочитанията на потребителя. BULAND CONSULTING S.L. не носи отговорност за факта, че деактивирането на „бисквитките“ може да попречи на правилното функциониране на уеб страниците.
 5. АБОНАМЕНТ И РЕГИСТРАЦИЯ. В случай, че решите да се абонирате, ще ви бъде поискана серия от важни лични данни, за да управлявате заявените продукти или услуги (име, фамилия, имейл, пощенски адрес и т.н.). Също така може да бъдете задължени да предоставите доброволно поредица от допълнителни данни, предназначени за информация и маркетинг на оферти, услуги или свързани с тях дейности и ограничени до дейностите и услугите на BULAND CONSULTING S.L..

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. Потребителите ще реагират във всички случаи на истинността на улеснените данни, като ще бъдат отговорни за съобщаването на всякакви изменения в същите и ще бъдат BULAND CONSULTING S.L. освободени от отговорност в това отношение. BULAND CONSULTING S.L. си запазва правото да изключва от регистрираните услуги всеки потребител, който е предоставил невярна информация, без да се засягат другите действия, които могат да се предприемат в закона.

 1. ДОСТЪП ДО ДАННИНикоя трета страна, несвързана с горепосоченото лице, може да има достъп във всички случаи директно до вашите лични данни без вашето изрично съгласие за всеки случай, освен тези, които се считат за отговорни за лечението, които имат нужда от достъп за предоставяне на услугата за управление или развитие на дейността.
 2. ПОТРЕБИТЛСКО ПРАВОПотребителите са признали и могат да упражнят своите права на достъп, отмяна, коригиране и противопоставяне чрез писмено съобщение на адресите, посочени във всеки един от случаите, или на адресите, посочени в точка 1, като идентифицират и уточнят искането си и предоставят фотокопие на ИД или еквивалентен документ. Можете също да изпратите имейл до адреса info@begreatservice.com. Моля, вземете под внимание процедурата по Кралски указ 1720/2007 от 21 декември в член 25 за целите на упражняването на техните права.
 3. ТЪРГОВСКИ КОМУНИКАЦИИ. BULAND CONSULTING S.L., по силата на Закон 34/2002 от 11 юли относно услугите на BULAND CONSULTING S.L. на информацията и електронната търговия, в никакъв случай не изпраща реклами и съобщения за продажба или други търговски цели на потребители без предварителното им искане или съгласие. Също така, те няма да изпращат нежелани съобщения, нито са се съгласили предварително, нито са изпращали непоискани вериги за електронни съобщения или са се съгласили предварително.
 4. НИСКИ КОМУНИКАЦИИ В ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ. BULAND CONSULTING S.L. информира потребителите, че ако са поискали изпращането на търговски съобщения или сигнали в електронен формат, те могат да се отпишат от този тип комуникация, като следва указанията, посочени във всеки отделен случай, или съобщават на info@begreatservice.com