БИ ГРЕЙТ ХОТЕЛСКИ 2018-03-26T16:53:27+00:00

БИ ГРЕЙТ ХОТЕЛСКИ

УСЛУГИ

 • Проучване за разработването на нови туристически продукти, от местонахождението на проекта до пазарни проучвания и предложение за най-добрата категория.

 • Съвети за предварителните проекти на хотелиерските фирми.

 • Контрол, последващи действия, предложения за подобряване на управлението.

 • Предпроектни проучвания.

 • Преместване на хотели.

 • Оценяване на активите на хотела.

 • Преглед и предложение за разработване на бизнес планове.

 • Надлежна проверка.

 • Управление на активи.

ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

 • Одит на качествените резултати.

 • Анализ на резултатите.

 • Прилагане на специфични курсове за повишаване на квалификацията по катедри.

 • Последващи действия, за да се гарантира подобряването на новите качествени резултати.